Bài Viết

[Bật Mí] Người tuổi Thìn khai trương ngày nào tốt năm 2022

Người tuổi Thìn khai trương ngày nào tốt? Tuổi Thìn nên kết hợp làm ăn với người tuổi nào để gia chủ làm ăn thuận lợi, công việc như ý.

Lựa chọn ngày khai trương cho người tuổi Thìn có ý nghĩa quan trọng để bắt đầu công việc kinh doanh, buôn bán thuận lợi, nhiều tài lộc. Từ xưa tới nay ông cha ta đều quan niệm rằng “đầu xuôi đuôi lọt”, tức là khởi đầu có tốt đẹp thì công việc sau này mới phát triển ổn định, bền vững được. 

Bạn đang thắc mắc tuổi Thìn khai trương ngày nào tốt? Tuổi Thìn nên kết hợp làm ăn với người tuổi nào? Tìm hiểu ngay trong bài viết đưới đây.

Tuổi Thìn khai trương ngày nào tốt?

Các tín chủ sinh năm tuổi Thìn bao gồm: Nhâm Thìn (1952), Giáp Thìn (1964), Bính Thìn (1976), Mậu Thìn (1988) và Canh Thìn (2000). Để xác định được ngày khai trương tốt cho người tuổi Thìn, ta lựa chọn theo tháng sinh của tín chủ.

Tuổi Nhâm Thìn (1952) khai trương ngày nào tốt?

Lựa chọn ngày khai trương tốt là việc quan trọng với nam nữ Nhâm Thìn (1952). Khai trương có thuận lợi thì công việc kinh doanh mới đi lên và đại phát. Để chọn được ngày khai trương bạn căn cứ vào tháng sinh của tín chủ, cụ thể như sau:

 • Tín chủ sinh vào tháng 1 năm 1952 Dương lịch: Chọn ngày khai trương là ngày: 3, 12, 26 tháng 12 ( Âm lịch);

 • Tín chủ sinh vào tháng 2 năm 1952 Dương lịch: Chọn ngày khai trương là ngày: 2, 8, 15, 27 tháng 1 ( Âm lịch);

 • Tín chủ sinh vào tháng 3 năm 1952 Dương lịch: Chọn ngày khai trương là ngày: 14, 27 tháng 2 ( Âm lịch);

 • Tín chủ sinh vào tháng 4 năm 1952 Dương lịch : Chọn ngày khai trương là ngày: 2, 5, 18, 23 tháng 3 ( Âm lịch); 

 • Tín chủ sinh vào tháng 5 năm 1952 Dương lịch: Chọn ngày khai trương là ngày: 7, 26 tháng 4 ( Âm lịch);

 • Tín chủ sinh vào tháng 6 năm 1952 Dương lịch: Chọn ngày khai trương là ngày: 2, 8, 29 tháng 5 ( Âm lịch);

 • Người tuổi Nhâm Thìn sinh tháng 7 năm 1952 Dương lịch năm 1964 Dương lịch: Chọnngày khai trương là những ngày sau: 7, 14, 28 tháng 6 ( Âm lịch);

 • Tín chủ sinh vào tháng 8 năm 1952 Dương lịch: Chọn ngày khai trương là ngày: 1, 4, 17, 24 tháng 7 ( Âm lịch);

 • Tín chủ sinh vào tháng 9 năm 1952 Dương lịch: Chọn ngày khai trương là những ngày sau: 4, 14, 25 tháng 8 ( Âm lịch); 

 • Tín chủ sinh vào tháng 10 năm 1952 Dương lịch: Chọn ngày khai trương là ngày: 1, 6, 22, 27 tháng 9 ( Âm lịch); 

 • Tín chủ sinh vào tháng 11 năm 1952 Dương lịch: Chọn ngày khai trương là ngày: 8, 15, 27 tháng 10 ( Âm lịch); 

 • Tín chủ sinh vào tháng 12 năm 1952 Dương lịch: Chọn ngày khai trương là ngày: 6, 9, 20, 29 tháng 11 ( Âm lịch);

Tuổi Giáp Thìn (1964) khai trương ngày nào tốt?

Khai trương là việc quan trọng trong kinh doanh, buôn bán nên bạn cần lựa chọn ngày đẹp hợp tuổi kĩ càng. Tham khảo ngay cách chọn ngày đẹp mở hàng cho tuổi Giáp Thìn dưới đây:

 • Tín chủ sinh vào tháng 1 năm 1964 Dương lịch: Chọn ngày khai trương là ngày: 8, 16, 27 tháng 12 ( Âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 2 năm 1964 Dương lịch: Chọn ngày khai trương là ngày: 4, 14, 15, 26 tháng 1 ( Âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 3 năm 1964 Dương lịch: Chọn ngày khai trương là ngày: 16, 27 tháng 2 ( Âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 4 năm 1964 Dương lịch: Chọn ngày khai trương là ngày: 2, 5, 20, 28 tháng 3 ( Âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 5 năm 1964 Dương lịch: Chọn ngày khai trương là ngày: 6, 27 tháng 4 (  Âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 6 năm 1964 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 4, 13, 27 tháng 5 ( Âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 7 năm 1964 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 1, 8, 28 tháng 6 ( Âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 8 năm 1964 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 2, 5, 19, 28 tháng 7 ( Âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 9 năm 1964 Dương lịch: Chọnnhững ngày sau để khai trương: 1, 5, 26 tháng 8 ( Âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 10 năm 1964 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 5, 18, 20, 26 tháng 9 ( Âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 11 năm 1964 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 6, 16, 28 tháng 10 ( Âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 12 năm 1964 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 3, 8, 25, 29 tháng 11 ( Âm lịch). 

Tuổi Bính Thìn (1976) khai trương ngày nào tốt?

Làm thế nào để chọn được ngày khai trương cho nam nữ Bính Thìn? Xem ngay ngày đẹp khai trương tuổi Bính Thìn nên lựa chọn bao gồm:

 • Tín chủ sinh vào tháng 1 năm 1976 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 5, 10, 27 tháng 12 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 2 năm 1976 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 2, 15, 17, 24 tháng 1 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 3 năm 1976 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 12, 26 tháng 2 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 4 năm 1976 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 2, 5, 18, 27 tháng 3 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 5 năm 1976 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 10, 25 tháng 4 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 6 năm 1976 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 2, 8, 27 tháng 5 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 7 năm 1976 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 16, 19, 24 tháng 6 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 8 năm 1976 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 1, 5, 19, 27 tháng 7 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 9 năm 1976 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 10, 15, 25 tháng 8 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 10 năm 1976 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 1, 10, 24, 27 tháng 9 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 11 năm 1976 Dương lịch: Chọn những này sau để khai trương: 5, 12, 25 tháng 10 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 12 năm 1976 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 5, 13, 26, 29 tháng 11 (âm lịch). 

Tuổi Mậu Thìn (1988) khai trương ngày nào tốt?

Tuổi Mậu Thìn chọn ngày khai trương đẹp theo tháng sinh của tín chủ để công việc hanh thông, làm ăn phát đạt. Cụ thể:

 • Tín chủ sinh vào tháng 1 năm 1988 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 4, 13, 25 tháng 12 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 2 năm 1988 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 2, 15, 17, 25 tháng 1 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 3 năm 1988 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 14, 28 tháng 2 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 4 năm 1988 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 2, 7, 15, 29 tháng 3 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 5 năm 1988 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 10, 27 tháng 4 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 6 năm 1988 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 3, 12, 26 tháng 5 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 7 năm 1988 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 10, 16, 27 tháng 6 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 8 năm 1988 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 1, 5, 18, 26 tháng 7 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 9 năm 1988 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 6, 17, 29 tháng 8 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 10 năm 1988 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 1, 5, 27, 28 tháng 9 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 11 năm 1988 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 5, 13, 27 tháng 10 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 12 năm 1988 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 2, 5, 23, 27 tháng 11 (âm lịch). 

Tuổi Canh Thìn (2000) khai trương ngày nào tốt?

Ngày tháng nào đẹp, hợp phong thủy để tín chủ Canh Thìn khai trương cửa hàng? Chọn sai ngày khai trương là điều đại kị trong làm ăn, vậy nên bạn cần lựa chọn kĩ càng theo hướng dẫn dưới đây:

 • Tín chủ sinh vào tháng 1 năm 2000 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 3, 10, 25 tháng 12 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 2 năm 2000 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 1, 7, 16, 28 tháng 1 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 3 năm 2000 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 12, 26 tháng 2 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 4 năm 2000 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 2, 5, 16, 25 tháng 3 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 5 năm 2000 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 10, 27 tháng 4 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 6 năm 2000 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 2, 7, 28 tháng 5 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 7 năm 2000 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 10, 15, 28 tháng 6 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 8 năm 2000 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 2, 5, 16, 25 tháng 7 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 9 năm 2000 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 4, 12, 28 tháng 8 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 10 năm 2000 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 1, 5, 17, 27 tháng 9 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 11 năm 2000 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 5, 14, 27 tháng 10 (âm lịch). 

 • Tín chủ sinh vào tháng 12 năm 2000 Dương lịch: Chọn những ngày sau để khai trương: 8, 9, 23, 24 tháng 11 (âm lịch). 

Tuổi Thìn nên làm ăn với tuổi nào?

Tuổi Thìn là những người có sự cố gắng và quyết tâm cao trong công việc. Sự nhanh nhạy, đam mê và hết lòng vì công việc giúp họ có khả năng tập trung tối đa và hoạch định tốt. Do đó, những người này khá phù hợp với công việc kinh doanh và ưa thích việc làm chủ. Tuy nhiên, những người tuổi Thìn cần lựa chọn cho mình những người bạn đồng hành hợp tuổi làm ăn để cùng nhau phát triển, công việc cũng thuận lợi hơn rất nhiều. 

Những tuổi hợp làm ăn với người tuổi Thìn bao gồm: tuổi Tí, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Hợi.

Tạm kết

Trên đây là các gợi ý chi tiết giúp bạn lựa chọn được ngày mở hàng cho tuổi Thìn. Hi vọng rằng qua bài viết bạn đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi “tuổi Thìn khai trương ngày nào tốt”. Chúc các tín chủ buôn may, bán đắt, kinh doanh thuận lợi, vạn sự như ý.

Bài viết liên quan
0971 247 247