Bài Viết

[Bật Mí] Người tuổi Hợi khai trương ngày nào tốt Năm 2022

Người tuổi Hợi nên khai trương vào ngày nào? Thông kê chi tiết những ngày đẹp để khai trương giúp gia chủ tuổi Hợi làm ăn thuận lợi.

Bạn đang băn khoăn tuổi Hợi khai trương ngày nào tốt để công việc làm ăn buôn bán hanh thông, thuận lợi về sau. Ông cha ta quan niệm “đầu xuôi đuôi lọt”, ngày mở hàng sẽ có ý nghĩa quan trọng và sự ảnh hưởng nhất định tới công việc kinh doanh sau này. Vậy nên, lựa chọn ngày khai trương hợp tuổi là việc cần chuẩn bị và lựa chọn cẩn thận. Đừng bỏ lỡ bài viết dưới đây để tìm được ngày đẹp để khai trương cho gia chủ tuổi Hợi bạn nhé!

Tuổi Hợi bao gồm các tuổi: Kỷ Hợi (năm 1959), Tân Hợi (năm 1971), Quý Hợi (năm 1983), Ất Hợi (năm 1995), Đinh Hợi (năm 2007).

Tuổi Kỷ Hợi năm 1959 khai trương ngày nào tốt? 

Để chọn ngày lành tháng tốt khai trương cho người sinh năm 1959, bạn tham khảo các lựa chọn sau:

 • Vào tháng 1 dương lịch, người tuổi Kỷ Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 5/1, 12/1, 19/1, 24/1 (âm lịch);

 • Vào tháng 2 dương lịch, người tuổi Kỷ Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương:15/2, 27/2 (âm lịch);

 • Vào tháng 3 dương lịch, người tuổi Kỷ Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 6/3, 8/3, 21/3, ,28/3 (âm lịch);

 • Vào tháng 4 dương lịch, người tuổi Kỷ Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 5/4, 23/4 (âm lịch);

 • Vào tháng 5 dương lịch, người tuổi Kỷ Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 4/5, 12/5, 26/5 (âm lịch);

 • Vào tháng 6 dương lịch, người tuổi Kỷ Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 8/6, 12/6, 21/6 (âm lịch);

 • Vào tháng 7 dương lịch, người tuổi Kỷ Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 5/7, 12/7, 15/7, 26/7 (âm lịch);

 • Vào tháng 8 dương lịch, người tuổi Kỷ Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 11/8, 17/8, 25/8 (âm lịch);

 • Vào tháng 9 dương lịch, người tuổi Kỷ Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 5/9, 10/9, 22/9, 25/9 (âm lịch);

 • Vào tháng 10 dương lịch, người tuổi Kỷ Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 11/10, 16/10, 25/10 (âm lịch);

 • Vào tháng 11 dương lịch, người tuổi Kỷ Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 8/11, 10/11, 21/11, 29/11 (âm lịch);

 • Vào tháng 12 dương lịch, người tuổi Kỷ Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 6/12, 12/12, 26/12 (âm lịch);

Tuổi Tân Hợi năm 1971 khai trương ngày nào tốt?

Những người sinh năm 1971 nên chọn các ngày sau để khai trương hồng phát:

 • Vào tháng 1 dương lịch, người tuổi Tân Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 3/12, 11/12, 25/12 (âm lịch);

 • Vào tháng 2 dương lịch, người tuổi Tân Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 7/1, 8/1, 15/1, 21/1 (âm lịch);

 • Vào tháng 3 dương lịch, người tuổi Tân Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 17/2, 22/2 (âm lịch);

 • Vào tháng 4 dương lịch, người tuổi Tân Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 5/3, 6/3, 22/3, 27/3 (âm lịch);

 • Vào tháng 5 dương lịch, người tuổi Tân Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 9/4, 22/4 (âm lịch);

 • Vào tháng 6 dương lịch, người tuổi Tân Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 5/5, 12/5, 26/5 (âm lịch);

 • Vào tháng 7 dương lịch, người tuổi Tân Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 9/6, 13/6, 15/6 (âm lịch);

 • Vào tháng 8 dương lịch, người tuổi Tân Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 4/7, 12/7, 18/7, 27/7 (âm lịch);

 • Vào tháng 9 dương lịch, người tuổi Tân Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 15/8, 17/8, 21/8 (âm lịch);

 • Vào tháng 10 dương lịch, người tuổi Tân Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9 (âm lịch);

 • Vào tháng 11 dương lịch, người tuổi Tân Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 6/10, 14/10, 25/10 (âm lịch);

 • Vào tháng 12 dương lịch, người tuổi Tân Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 8/11, 10/11, 20/11, 29/11 (âm lịch);

Tuổi Quý Hợi năm 1983 Khai Trương Ngày Nào Tốt?

Vào tháng 1 dương lịch, người tuổi Quý Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 6/12, 10/12, 24/12 (âm lịch);

Vào tháng 2 dương lịch, người tuổi Quý Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 4/1, 6/1, 8/1, 26/1, 28/1 (âm lịch);

Vào tháng 3 dương lịch, người tuổi Quý Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 30/1, ½, 25/2 (âm lịch);

Vào tháng 4 dương lịch, người tuổi Quý Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 11/3, 19/3, 29/3 (âm lịch);

Vào tháng 5 dương lịch, người tuổi Quý Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 6/4, 12/4 (âm lịch);

Vào tháng 6 dương lịch, người tuổi Quý Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 8/5, 12/5, 20/5, 24/5 (âm lịch);

Vào tháng 7 dương lịch, người tuổi Quý Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 9/6, 19/6, 21/6 (âm lịch);

Vào tháng 8 dương lịch, người tuổi Quý Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 10/7, 12/7, 16/7, 24/7, 28/7 (âm lịch);

Vào tháng 9 dương lịch, người tuổi Quý Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 8/8, 20/8 (âm lịch);

Vào tháng 10 dương lịch, người tuổi Quý Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 7/9, 24/9 (âm lịch);

Vào tháng 11 dương lịch, người tuổi Quý Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 9/10, 15/10, 21/10, 26/10 (âm lịch);

Vào tháng 12 dương lịch, người tuổi Quý Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 8/11, 12/11 (âm lịch);

Tuổi Ất Hợi năm 1995 Khai Trương Ngày Nào Tốt?

Mỗi tháng trong năm sẽ có những ngày đẹp khai trương khác nhau cho người tuổi Ất Hợi chọn. Bạn tham khảo và lựa chọn cho phù hợp với công việc của mình nhé:

 • Vào tháng 1 dương lịch, người tuổi Ất Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 3/1, 14/1, 17/1, 25/1 (âm lịch);

 • Vào tháng 2 dương lịch, người tuổi Ất Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 14/2, 27/2 (âm lịch);

 • Vào tháng 3 dương lịch, người tuổi Ất Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 5/3, 9/3, 19/3, 25/3 (âm lịch);

 • Vào tháng 4 dương lịch, người tuổi Ất Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 12/4, 26/4 (âm lịch);

 • Vào tháng 5 dương lịch, người tuổi Ất Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 7/5, 10/5, 22/5 (âm lịch);

 • Vào tháng 6 dương lịch, người tuổi Ất Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 13/6, 15/6, 26/6 (âm lịch);

 • Vào tháng 7 dương lịch, người tuổi Ất Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 4/7, 9/7, 16/7, 28/7 (âm lịch);

 • Vào tháng 8 dương lịch, người tuổi Ất Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 15/8, 17/8, 23/8 (âm lịch);

 • Vào tháng 9 dương lịch, người tuổi Ất Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 2/9, 14/9, 23/9, 27/9 (âm lịch);

 • Vào tháng 10 dương lịch, người tuổi Ất Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 12/10, 17/10, 22/10 (âm lịch);

 • Vào tháng 11 dương lịch, người tuổi Ất Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11 (âm lịch);

 • Vào tháng 12 dương lịch, người tuổi Ất Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 7/12, 15/12, 25/12 (âm lịch);

Tuổi Đinh Hợi năm 2007 Khai Trương Ngày Nào Tốt?

Bạn tìm kiếm ngày đẹp để khai trương cho người sinh năm 2007? Dưới đây là một vài gợi ý:

 • Vào tháng 1 dương lịch, người tuổi Đinh Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 3/12, 18/12, 22/12 (âm lịch);

 • Vào tháng 2 dương lịch, người tuổi Đinh Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 7/1, 19/1, 22/1, 27/1 (âm lịch);

 • Vào tháng 3 dương lịch, người tuổi Đinh Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 19/2, 25/2 (âm lịch);

 • Vào tháng 4 dương lịch, người tuổi Đinh Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 5/3, 9/3, 19/3, 24/3 (âm lịch);

 • Vào tháng 5 dương lịch, người tuổi Đinh Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 15/4, 23/4 (âm lịch);

 • Vào tháng 6 dương lịch, người tuổi Đinh Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 8/5, 12/5, 22/5(âm lịch);

 • Vào tháng 7 dương lịch, người tuổi Đinh Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 14/6, 22/6, 25/6 (âm lịch);

 • Vào tháng 8 dương lịch, người tuổi Đinh Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7 (âm lịch);

 • Vào tháng 9 dương lịch, người tuổi Đinh Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 11/8, 18/8, 21/8 (âm lịch);

 • Vào tháng 10 dương lịch, người tuổi Đinh Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 6/9, 18/9, 25/9, 26/9 (âm lịch);

 • Vào tháng 11 dương lịch, người tuổi Đinh Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 12/10, 17/10, 22/10 (âm lịch);

 • Vào tháng 12 dương lịch, người tuổi Đinh Hợi nên chọn các ngày sau để khai trương: 7/11, 12/11, 20/11 (âm lịch);

Tuổi Hợi nên chọn tuổi nào để mở hàng?

Mở hàng là ý chỉ người đầu tiên mua hàng. Người ta cho rằng, người mở hàng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc buôn bán. Người mở hàng hợp tuổi, vía tốt sẽ giúp cho gia chủ làm ăn thuận lợi, buôn may bán đắt. Vậy nên, bên cạnh việc chọn ngày đẹp khai trương, người ta cũng thường nhờ những người hợp tuổi “mở hàng” cho công việc thuận lợi. 

Để chọn được tuổi mở hàng phù hợp, người ta căn cứ vào cung mệnh của người mở hàng với chủ cửa hàng. Bạn nên chọn những người tam hợp với tuổi mình. Đối với gia chủ tuổi Hợi thì nên chọn những người tuổi Mão, Mùi (vì Hợi - Mão - Mùi được coi là tam hợp), đồng thời nên tránh những tuổi Dần, Thân, Tỵ (tứ hành xung) mở hàng.

Ngoài việc chọn tuổi, bạn hãy xem xét mời những người có tính cách năng nổ, hoạt bát, vui tươi, hòa đồng. Người ta cho rằng người mở hàng vui tươi sẽ khiến cho việc mua bán được phẩn khởi, tự do, thoải mái hơn. Nhờ đó, việc làm ăn sau này được thuận buồm xuôi gió.

Tạm kết

Trên đây là hướng dẫn chọn ngày đẹp khai trương cho những người tuổi Hợi. Hi vọng rằng, bạn đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi: “Tuổi Hợi khai trương ngày nào tốt?”. Chúc các bạn làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió và tìm cho mình được những người bạn hàng ăn ý, thuận lợi để cùng giúp đỡ nhau phát triển hơn nữa trong tương lai.

Bài viết liên quan
0971 247 247