Bài Viết

[Bật mí] Người tuổi Ngọ khai trương ngày nào tốt và những lưu ý chọn tuổi làm ăn

Tuổi Ngọ khai trương ngày nào tốt? Chọn tuổi làm ăn cho người tuổi Mùi giúp gia chủ làm ăn thịnh vượng, phát đạt.

Ngày khai trương được coi là ngày khởi đầu và ảnh hưởng tới công việc kinh doanh, buôn bán sau này. Vậy nên, người ta rất coi trọng và chọn lựa ngày đẹp để khai trương một cách kĩ càng. Để lựa chọn ngày khai trương, người ta căn cứ theo tuổi của người chủ. Vậy người tuổi Ngọ khai trương ngày nào tốt? Người tuổi Ngọ có hợp với công việc kinh doanh không và những lưu ý chọn tuổi làm ăn? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết này bạn nhé.

Những người tuổi Ngọ bao gồm: Giáp Ngọ (1954), Bính Ngọ (1966), Mậu Ngọ (1978), Canh Ngọ (1990), Nhâm Ngọ (2002).

Người tuổi Ngọ khai trương ngày nào tốt?

Tuổi Giáp Ngọ (1954) khai trương ngày nào tốt?

Lựa chọn ngày khai trương tốt cho tín chủ Giáp Ngọ để công việc hanh thông, làm ăn phát đạt theo tháng sinh, cụ thể:

 • Tháng 1 năm 1954 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 6/12, 17/12, 25/12;

 • Ttháng 2 năm 1954 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 2/1, 8/1, 16/1, 28/1;

 • Tháng 3 năm 1954 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 9/2, 25/2;

 • Tháng 4 năm 1954 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 2/3, 7/3, 15/3, 28/3;

 • Tháng 5 năm 1954 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 10/4, 27/4;

 • Tháng 6 năm 1954 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 5/5, 14/5, 27/5;

 • Tháng 7 năm 1954 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 1/6, 15/6, 28/6;

 • Tháng 8 năm 1954 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 2/7, 5/7, 18/7, 26/7;

 • Tháng 9 năm 1954 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 5/8, 12/8, 26/8;

 • Tháng 10 năm 1954 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 4/9, 10/9, 25/9, 27/9;

 • Tháng 11 năm 1954 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 8/10, 15/10, 24/10;

 • Tháng 12 năm 1954 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 2/11, 7/11, 18/11, 25/11;

Tuổi Bính Ngọ (1966) khai trương ngày nào tốt?

Chọn ngày đẹp khai trương cho người sinh năm Bính Ngọ theo tháng sinh để đầu xuôi đuôi lọt, bạn có thể tham khảo:

 • Tháng 1 năm 1966 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 5/12, 12/12, 27/12;

 • Tháng 2 năm 1966 Dương lịch: họn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 4/1, 8/1, 15/1, 27/1;

 • Tháng 3 năm 1966 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 15/2, 27/2;

 • Tháng 4 năm 1966 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 2/3, 8/3, 16/3, 27/3;

 • Tháng 5 năm 1966 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 1/4, 23/4

 • Tháng 6 năm 1966 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 2/3, 8/3, 16/3, 27/3;

 • Tháng 7 năm 1966 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 10/6, 22/6, 25/6;

 • Tháng 8 năm 1966 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 2/7, 5/7, 20/7, 27/7;

 • Tháng 9 năm 1966 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 9/8, 17/8, 25/8;

 • Tháng 10 năm 1966 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 2/9, 15/9, 22/9, 28/9;

 • Tháng 11 năm 1966 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 9/10, 15/10, 22/10;

 • Tháng 12 năm 1966 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 2/11, 5/11, 24/11, 26/11;

Tuổi Mậu Ngọ (1978) khai trương ngày nào tốt?

Bạn cần lựa chọn ngày đẹp để khai trương cho những người sinh năm 1978 để hỗ trợ công việc làm ăn thuận lợi, phát đạt, kiểm tra ngay:

 • Tháng 1 năm 1978 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 4/12, 16/12, 22/12;

 • Tháng 2 năm 1978 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 2/1, 13/1, 17/1, 25/1;

 • Tháng 3 năm 1978 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 12/2, 27/2

 • Tháng 4 năm 1978 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 2/3, 7/3, 19/3, 27/3;

 • Tháng 5 năm 1978 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 10/4, 23/4

 • Tháng 6 năm 1978 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 2/5, 10/5, 26/5;

 • Tháng 7 năm 1978 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 10/6, 19/6, 27/6;

 • Tháng 8 năm 1978 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 5/7, 8/7, 15/7, 25/7;

 • Tháng 9 năm 1978 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 12/8, 15/8, 21/8;

 • Tháng 10 năm 1978 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 5/9, 12/9, 25/9, 26/9;

 • Tháng 11 năm 1978 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 8/10, 17/10, 24/10;

 • Tháng 12 năm 1978 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 8/11, 9/11, 25/11, 29/11;

Tuổi Canh Ngọ (1990) khai trương ngày nào tốt?

Người sinh năm 1990 có ý định mở cửa hàng, buôn bán cần chọn ngày khai trương tốt để công việc làm ăn suôn sẻ, gặp nhiều tài lộc. Bạn căn cứ theo tháng sinh của mình để chọn ngày, cụ thể:

 • Tháng 1 năm 1990 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 5/12, 15/12, 23/12;

 • Tháng 2 năm 1990 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 2/1, 5/1, 17/1, 27/1;

 • Tháng 3 năm 1990 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 10/2, 25/2;

 • Tháng 4 năm 1990 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 1/3, 8/3, 19/3, 28/3;

 • Tháng 5 năm 1990 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 10/4, 26/4;

 • Tháng 6 năm 1990 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 2/5, 10/5, 27/5;

 • Tháng 7 năm 1990 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 10/6, 19/6, 24/6;

 • Tháng 8 năm 1990 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 5/7, 9/7, 10/7, 27/7;

 • Tháng 9 năm 1990 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 5/8, 15/8, 27/8;

 • Tháng 10 năm 1990 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 1/9, 17/9, 26/9, 27/9 ;

 • Tháng 11 năm 1990 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 8/10, 17/10, 26/10;

 • Tháng 12 năm 1990 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 9/11, 15/11, 20/11, 28/11;

Tuổi Nhâm Ngọ (2002) khai trương ngày nào tốt?

Ngày khai trương tốt, hợp phong thủy thì công việc mới xong xuôi, tốt đẹp. Người sinh năm Nhâm Ngọ lựa chọn ngày khai trương mở hàng đẹp theo tháng sinh, cụ thể:

 • Tháng 1 năm 2002 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 5/12, 11/12, 27/12;

 • Tháng 2 năm 2002 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 3/1, 14/1, 17/1, 22/1;

 • Tháng 3 năm 2002 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 15/2, 24/2

 • Tháng 4 năm 2002 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 2/3, 5/3, 16/3, 27/3;

 • Tháng 5 năm 2002 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 1/4, 22/4

 • Tháng 6 năm 2002 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 2/5, 10/5, 27/5 ;

 • Tháng 7 năm 2002 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 12/6, 19/6, 24/6;

 • Tháng 8 năm 2002 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 3/7, 9/7, 16/7, 25/7;

 • Tháng 9 năm 2002 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 2/8, 15/8, 27/8;

 • Tháng 10 năm 2002 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 1/9, 10/9, 24/9, 26/9;

 • Tháng 11 năm 2002 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 12/10, 15/10, 21/10;

 • Tháng 12 năm 2002 Dương lịch: Chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 5/11, 9/11, 24/11, 29/11;

Người tuổi Ngọ có hợp với công việc kinh doanh, buôn bán không?

Đặc điểm chung của những người tuổi Ngọ là sự “bốc lửa” và khá cứng đầu. Họ có thể thay đổi tâm trạng nhanh như gió và không bằng lòng nếu như bị kìm kẹp, kiểm soát quá đà. Người tuổi Ngọ luôn biết cách thể hiện cá tính và giải quyết công việc theo cách riêng của mình. 

Là người yêu thích sự độc lập nên những người tuổi Ngọ thích được làm chủ, đặc biệt dấn thân vào những công việc như kinh doanh, buôn bán để tìm tòi sự phiêu lưu, tự do. Dù có phải gặp nhiều khó khăn, áp lực nhưng bằng sự bền bỉ, mạnh mẽ họ luôn biết cách vượt qua và hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

Một vài lựa chọn công việc phù hợp cho người tuổi Ngọ có thể kể đến như: kinh doanh, buôn bán; nhà báo; phiên dịch viên; hướng dẫn viên du lịch; chuyên gia công nghệ; phi công,....

Một vài gợi ý lựa chọn tuổi làm ăn cho người tuổi Ngọ

 • Tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, chọn những người có mệnh Kim hoặc Thổ để làm ăn cùng như: Ất Sửu, Bính Dần, Giáp Tuất, Đinh Sửu, Quý Mùi, Nhâm Dần, Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất, Tân Sửu, Giáp Thân, Quý Tỵ, Bính Tuất, Đinh Tỵ, Nhâm Thìn, Đinh Mùi.

 • Tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, chọn những người có mệnh Kim hoặc Thủy để làm ăn cùng như: Nhâm Ngọ, Quý Mão, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Ất Mùi, Giáp Ngọ.

 • Tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, chọn những người có mệnh Thủy hoặc mệnh Hỏa để làm ăn cùng như: Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Mậu Ngọ, Nhâm Tuất, Giáp Dần, Ất Dậu, Ất Mão.

 • Tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, chọn những người có mệnh Thổ hoặc mệnh Mộc để làm ăn cùng như: Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Giáp Thìn, Ất Tỵ, Bính Dần, Đinh Mão, Giáp Tuất, Ất Hợi.

 • Tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, chọn những người có mệnh Hỏa hoặc mệnh Kim để làm ăn cùng như: Bình Thìn, Đinh Tỵ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tý, Tân Sửu, Canh Ngọ, Tân Mùi.

Tạm kết

Trên đây là hướng dẫn lựa chọn ngày khai trương phù hợp cho những người tuổi Ngọ. Hi vọng rằng qua bài viết bạn không còn băn khoăn tuổi Ngọ khai trương ngày nào tốt. Chúc các bạn làm ăn tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý.

Bài viết liên quan
0971 247 247