Bài Viết

[Bật Mí] Người tuổi Giáp Tuất khai trương ngày nào tốt Năm 2022

Người tuổi Giáp Tuất khai trương ngày nào tốt? Hướng dẫn cách lựa chọn ngày khai trương trong năm 2022 giúp gia chủ tuổi Giáp Tuất làm ăn thịnh vượng.

Khai trương là sự kiện quan trọng trong sự nghiệp kinh doanh, làm ăn buôn bán. Người ta quan niệm, “đầu xuôi đuôi lọt”, khai trương có tốt thì công việc kinh doanh về sau mới thuận lợi. Do đó, lựa chọn ngày khai trương tốt, hợp với tuổi gia chủ là việc quan trọng cần được xếp vào hàng ưu tiên. 

Bạn băn khoăn người tuổi Giáp Tuất (sinh năm 1994) nên chọn khai trương ngày nào tốt? Xem ngay hướng dẫn chi tiết dưới đây.

Chọn ngày khai trương cho tuổi Giáp Tuất trong tháng 1

Vào tháng 1 dương lịch, người sinh năm 1994 nên chọn các ngày và giờ khai trương đẹp như sau:

 • Ngày 1/1 dương lịch có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Tý (23:00-0:59), giờ Dần (3:00-4:59), giờ Mão (5:00-6:59), giờ Ngọ (11:00-12:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờ Dậu (17:00-18:59);

 • Ngày 12/1 dương lịch có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Tý (23:00-0:59), giờ Sửu (1:00-2:59), giờ Thìn (7:00-8:59), giờ Tỵ (9:00-10:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờ Tuất (19:00-20:59);

 • Ngày 27/1 dương lịch có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Sửu (1:00-2:59), giờ Thìn (7:00-8:59), giờ Ngọ (11:00-12:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờ Tuất (19:00-20:59), giờ Hợi (21:00-22:59);

Chọn ngày khai trương cho tuổi Giáp Tuất trong tháng 2

Tuổi Giáp Tuất khai trương ngày nào tốt trong tháng 2? Kiểm tra ngày và giờ tốt theo từng ngày để khai trương hồng phát, mở đầu công việc kinh doanh thuận lơi, tốt đẹp.

 • Ngày 9/2 dương lịch có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờTý (23:00-0:59), giờ Sửu (1:00-2:59), giờ Mão (5:00-6:59), giờ Ngọ (11:00-12:59), giờ Thân (15:00-16:59), giờ Dậu (17:00-18:59);

 • Ngày 11/2 dương lịch có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Tý (23:00-0:59), giờ Sửu (1:00-2:59), giờ Thìn (7:00-8:59), giờ Tỵ (9:00-10:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờTuất (19:00-20:59);

Chọn ngày khai trương cho tuổi Giáp Tuất trong tháng 3

Chọn ngày khai trương tốt là điều cực kì cần thiết để có một khởi đầu như ý trong công việc làm ăn buôn bán. Nếu bạn sinh năm 1994 và muốn chọn ngày khai trương cho cửa hàng của mình trong tháng 3, tham khảo ngay ngày và thời gian đẹp trong ngày dưới đây:

 • Ngày 16/3 dương lịch có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Sửu (1:00-2:59), giờ Thìn (7:00-8:59), giờ Ngọ (11:00-12:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờ Tuất (19:00-20:59), giờ Hợi (21:00-22:59);

Chọn ngày khai trương cho tuổi Giáp Tuất trong tháng 4

Khai trương cửa hàng trong tháng 4 cho gia chủ tuổi 1994 nên chọn ngày nào giờ nào đep? Kiểm tra ngay theo danh sách dưới đây:

 • Ngày 15/4 dương lịch có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Sửu (1:00-2:59), giờ Thìn (7:00-8:59), giờ Ngọ (11:00-12:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờ Tuất (19:00-20:59), giờ Hợi (21:00-22:59);

 • Ngày 27/4 dương lịch có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Sửu (1:00-2:59), giờ Thìn (7:00-8:59), giờ Ngọ (11:00-12:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờ Tuất (19:00-20:59), giờ Hợi (21:00-22:59);

Chọn ngày khai trương cho tuổi Giáp Tuất trong tháng 5

Trong tháng 5, gia chủ tuổi Giáp Tuất nên chọn các ngày và giờ đẹp để khai trương như sau:

 • Ngày 9/5 dương lịch có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Sửu (1:00-2:59), giờ Thìn (7:00-8:59), giờ Ngọ (11:00-12:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờ Tuất (19:00-20:59), giờ Hợi (21:00-22:59);

 • Ngày 22/5 dương lịch có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Tý (23:00-0:59), giờ Sửu (1:00-2:59), giờ Mão (5:00-6:59), giờ Ngọ (11:00-12:59), giờ Thân (15:00-16:59), giờ Dậu (17:00-18:59);

 • Ngày 23/5 dương lịch có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Dần (3:00-4:59), giờ Mão (5:00-6:59), giờ Tỵ (9:00-10:59), giờ Thân (15:00-16:59), giờ Tuất (19:00-20:59), giờ Hợi (21:00-22:59);

Chọn ngày khai trương cho tuổi Giáp Tuất trong tháng 6

Nên chọn ngày nào, giờ nào để khai trương cho tuổi Giáp Tuất năm 1994 trong tháng 6? Tìm câu trả lời dưới đây:

 • Ngày 26/6 dương lịch có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Sửu (1:00-2:59), giờ Thìn (7:00-8:59), giờ Ngọ (11:00-12:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờ Tuất (19:00-20:59), giờ Hợi (21:00-22:59);

 • Ngày 30/6 dương lịch có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Tý (23:00-0:59), giờ Dần (3:00-4:59), giờ Mão (5:00-6:59), giờ Ngọ (11:00-12:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờ Dậu (17:00-18:59);

Chọn ngày khai trương cho tuổi Giáp Tuất trong tháng 7

Gia chủ sinh năm 1994 chọn ngày khai trương đẹp trong tháng 7 nên chọn các ngày và các giờ đẹp như sau:

 • Ngày 20/7 dương lịch có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Sửu (1:00-2:59), giờ Thìn (7:00-8:59), giờ Ngọ (11:00-12:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờ Tuất (19:00-20:59), giờ Hợi (21:00-22:59);

 • Ngày 24/7 dương lịch có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Tý (23:00-0:59), giờ Dần (3:00-4:59), giờ Mão (5:00-6:59), giờ Ngọ (11:00-12:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờ Dậu (17:00-18:59);

Chọn ngày khai trương cho tuổi Giáp Tuất trong tháng 8

Để chọn ngày đẹp khai trương trong tháng 8 cho tuổi Giáp Tuất, bạn nên lựa chọn các ngày và giờ như sau:

 • Ngày 4/8 dương lịch có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Tý (23:00-0:59), giờ Sửu (1:00-2:59), giờ Thìn (7:00-8:59), giờ Tỵ (9:00-10:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờ Tuất (19:00-20:59);

 • Ngày 13/8 dương có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Sửu (1:00-2:59), giờ Thìn (7:00-8:59), giờ Ngọ (11:00-12:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờ Tuất (19:00-20:59), giờ Hợi (21:00-22:59);

 • Ngày 26/8 dương lịch có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Tý (23:00-0:59), giờ Sửu (1:00-2:59), giờ Mão (5:00-6:59), giờ Ngọ (11:00-12:59), giờ Thân (15:00-16:59), giờ Dậu (17:00-18:59);

Chọn ngày khai trương cho tuổi Giáp Tuất trong tháng 9

Bạn có dự định khai trương cửa hàng trong tháng 9, hãy lựa chọn các ngày và giờ đẹp như sau:

 • Ngày 7/9 dương lịch có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Tý (23:00-0:59), giờ Sửu (1:00-2:59), giờ Mão (5:00-6:59), giờ Ngọ (11:00-12:59), giờ Thân (15:00-16:59), giờ Dậu (17:00-18:59);

 • Ngày 21/9 dương lịch có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Tý (23:00-0:59), giờ Sửu (1:00-2:59), giờ Thìn (7:00-8:59), giờ Tỵ (9:00-10:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờ Tuất (19:00-20:59);

 • Ngày 30/9 dương lịch có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Sửu (1:00-2:59), giờ Thìn (7:00-8:59), giờ Ngọ (11:00-12:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờ Tuất (19:00-20:59), giờ Hợi (21:00-22:59);

Chọn ngày khai trương cho tuổi Giáp Tuất trong tháng 10

Có nhiều ngày đẹp trong tháng 10 để gia chủ tuổi Giáp Tuất lựa chọn khai trương cửa hàng như sau:

 • Ngày 15/10 dương lịch có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Tý (23:00-0:59), giờ Sửu (1:00-2:59), giờ Thìn (7:00-8:59), giờ Tỵ (9:00-10:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờ Tuất (19:00-20:59);

 • Ngày 16/10 dương lịch có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Tý (23:00-0:59), giờ Dần (3:00-4:59), giờ Mão (5:00-6:59), giờ Ngọ (11:00-12:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờ Dậu (17:00-18:59);

 • Ngày 24/10 dương lịch có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Sửu (1:00-2:59), giờ Thìn (7:00-8:59), giờ Ngọ (11:00-12:59), giờ Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), giờ Hợi (21:00-22:59);

Chọn ngày khai trương cho tuổi Giáp Tuất trong tháng 11

Tuổi Giáp Tuất khai trương ngày nào tốt trong tháng 11? Bạn tham khảo ngày cách lựa chọn ngày và giờ dưới đây:

 • Ngày 23/11 có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Sửu (1:00-2:59), giờ Thìn (7:00-8:59), giờ Ngọ (11:00-12:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờ Tuất (19:00-20:59), giờ Hợi (21:00-22:59)

Chọn ngày khai trương cho tuổi Giáp Tuất trong tháng 12

Trong tháng 12 bạn có rất nhiều lựa chọn để khai trương với gia chủ tuổi Giáp Tuất năm 1994. Cụ thể như sau:

 • Ngày 5/12 có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Sửu (1:00-2:59), giờ Thìn (7:00-8:59), giờ Ngọ (11:00-12:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờ Tuất (19:00-20:59), giờ Hợi (21:00-22:59);

 • Ngày 14/12 có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Tý (23:00-0:59), giờ Sửu (1:00-2:59), giờ Thìn (7:00-8:59), giờ Tỵ (9:00-10:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờ Tuất (19:00-20:59);

 • Ngày 15/12 có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Tý (23:00-0:59), giờ Dần (3:00-4:59), giờ Mão (5:00-6:59), giờ Ngọ (11:00-12:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờ Dậu (17:00-18:59);

 • Ngày 23/12 có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Sửu (1:00-2:59), giờ Thìn (7:00-8:59), giờ Ngọ (11:00-12:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờ Tuất (19:00-20:59), giờ Hợi (21:00-22:59);

 • Ngày 29/12 có các giờ tốt trong ngày bao gồm: giờ Sửu (1:00-2:59), giờ Thìn (7:00-8:59), giờ Ngọ (11:00-12:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờ Tuất (19:00-20:59), giờ Hợi (21:00-22:59);

Một vài lưu ý khi lựa chọn ngày khai trương cho người tuổi Giáp Tuất:

Đầu tiên và cũng quan trọng nhất là bạn cần xác định đúng tuổi của gia chủ để chọn ngày khai trương cho phù hợp. Việc này sẽ giúp công việc kinh doanh, buôn bán của bạn hanh thông và thuận lợi hơn rất nhiều.

Điều thứ 2 là lưu ý chọn giờ tốt trong ngày khai trương đã định. Mỗi gia chủ sẽ có giờ đẻ, tháng sinh khác nhau, chính điều này sẽ giúp bạn xác định được mình nên chọn giờ nào trong ngày hay tại sao bạn nên chọn tháng 1 khai trương chứ không nên để tới tháng 12 mới khai trương. Vậy nên, xem kĩ yếu tố ngày tháng sinh cũng giúp ích rất nhiều trong việc chọn đúng ngày cho bạn đó.

Điều thứ 3, sau khi chọn được ngày đẹp rồi bạn hãy dồn công sức để chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho ngày khai trương nhé. 1 buổi khai trương thành công phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó sự chuẩn bị kĩ càng không bao giờ là thừa nhất là trong làm ăn, thương trường.

Tạm kết

Trên đây là những giải đáp cho bạn khi tìm kiếm tuổi Giáp Tuất khai trương ngày nào tốt. Hi vọng rằng bạn sẽ có sự lựa chọn đúng đắn để làm ăn phát đạt, xuôi chèo mát mái. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan
0971 247 247