Bài Viết

[Bật Mí] Người tuổi Sửu khai trương ngày nào tốt Năm 2022

Người tuổi Sửu nên chọn ngày khai trương nào? Thống kê ngày khai trương đẹp nhất 2022 cho gia chủ tuổi Sửu để công việc thuận lợi.

Gia chủ tuổi Sửu đang tìm kiếm và lựa chọn ngày khai trương để “đầu xuôi, đuôi lọt”, công việc kinh doanh buôn bán được thuận lợi, hanh thông? Việc chọn ngày lành hợp tuổi để khai trương là điều quan trọng hàng đầu mà người làm ăn cần chú ý. Vậy làm thế nào để biết tuổi Sửu khai trương ngày nào tốt? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây!

Tuổi Sửu bao gồm các năm sinh: Kỷ Sửu (năm 1949), Tân Sửu (năm 1961), Quý Sửu (năm 1973), Ất Sửu (năm 1985), Đinh Sửu (năm 1997).

Chọn ngày khai trương cho người tuổi Kỷ Sửu năm 1949

Khai trương là ngày vô cùng quan trọng với những người theo nghề kinh doanh, buôn bán. Người ta quan niệm 1 ngày khai trương tốt sẽ giúp cho công việc làm ăn sau này của bạn thuận lợi. Gia chủ nam, nữ tuổi Kỷ Sửu năm 1949 nên lựa chọn những ngày sau để khai trương cho công việc làm ăn buôn bán hanh thông, đắt hàng:

 • Vào tháng 1 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1949 khai trương: 2/12, 14/12, 25/12 (âm lịch);

 • Vào tháng 2 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1949 khai trương: 7/1, 12/1, 18/1, 21/1 (âm lịch);

 • Vào tháng 3 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1949 khai trương: 14/2, 24/2 (âm lịch);

 • Vào tháng 4 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1949 khai trương: 5/3, 9/3, 17/3, 27/3 (âm lịch);

 • Vào tháng 5 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1949 khai trương: 14/4, 25/4 (âm lịch);

 • Vào tháng 6 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1949 khai trương: 4/5, 9/5, 27/5 (âm lịch);

 • Vào tháng 7 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1949 khai trương: 12/6, 19/6, 24/6 (âm lịch);

 • Vào tháng 8 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1949 khai trương: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7 (âm lịch);

 • Vào tháng 9 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1949 khai trương: 12/8, 15/8, 21/8 (âm lịch);

 • Vào tháng 10 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1949 khai trương: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9 (âm lịch);

 • Vào tháng 11 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1949 khai trương: 12/10, 17/10, 22/10 (âm lịch);

 • Vào tháng 12 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1949 khai trương: 4/11, 8/11, 16/11, 27/11 (âm lịch);

Chọn ngày khai trương cho người tuổi Tân Sửu năm 1961

Mỗi tuổi sẽ có những sự lựa chọn ngày khai trương khác nhau để việc kinh doanh hanh thông về sau. Tuổi Tân Sửu khai trương ngày nào tốt? Bạn kiểm tra ngay những ngày đẹp dưới đây cho người sinh năm 1961:

 • Vào tháng 1 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1961 khai trương: 5/12, 12/12, 25/12 (âm lịch);

 • Vào tháng 2 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1961 khai trương: 4/1, 9/1, 15/1, 27/1 (âm lịch);

 • Vào tháng 3 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1961 khai trương: 15/2, 27/2 (âm lịch);

 • Vào tháng 4 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1961 khai trương: 7/3, 12/3, 17/3, ,25/3 (âm lịch);

 • Vào tháng 5 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1961 khai trương: 12/4, 26/4 (âm lịch);

 • Vào tháng 6 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1961 khai trương: 6/5, 16/5, 27/5 (âm lịch);

 • Vào tháng 7 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1961 khai trương: 9/6, 20/6, 25/6 (âm lịch);

 • Vào tháng 8 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1961 khai trương: 4/7, 12/7, 16/7, 28/7 (âm lịch);

 • Vào tháng 9 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1961 khai trương: 10/8, 17/8, 25/8 (âm lịch);

 • Vào tháng 10 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1961 khai trương: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9 (âm lịch);

 • Vào tháng 11 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1961 khai trương: 10/10, 15/10, 25/10 (âm lịch);

 • Vào tháng 12 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1961 khai trương: 8/11, 13/11, 24/11, 29/11 (âm lịch);

Chọn ngày khai trương cho người tuổi Quý Sửu năm 1973

Để bắt đầu kinh doanh bạn cần chuẩn bị kĩ càng từ các nguồn lực về tài chính, con người, kiến thức, kinh nghiệm,... và việc lựa chọn ngày tốt để khai trương cũng không ngoại lệ. Người tuổi Quý Sửu nên chọn các ngày sau để khai trương trong năm:

 • Vào tháng 1 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1973 khai trương: 6/12, 14/12, 27/12 (âm lịch);

 • Vào tháng 2 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1973 khai trương: 4/1, 13/1, 15/1, 26/1 (âm lịch);

 • Vào tháng 3 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1973 khai trương: 15/2, 27/2 (âm lịch);

 • Vào tháng 4 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1973 khai trương: 5/3, 10/3, 21/3, 28/3 (âm lịch);

 • Vào tháng 5 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1973 khai trương: 14/4, 22/4 (âm lịch);

 • Vào tháng 6 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1973 khai trương: 2/5, 7/5, 27/5 (âm lịch);

 • Vào tháng 7 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1973 khai trương: 9/6, 16/6, 26/6 (âm lịch);

 • Vào tháng 8 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1973 khai trương: 2/7, 5/7, 13/7, 28/7 (âm lịch);

 • Vào tháng 9 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1973 khai trương: 6/8, 8/8, 26/8 (âm lịch);

 • Vào tháng 10 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1973 khai trương: 3/9, 11/9, 25/9, 28/9 (âm lịch);

 • Vào tháng 11 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1973 khai trương: 2/10, 7/10, 29/10 (âm lịch);

 • Vào tháng 12 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1973 khai trương: 4/11, 7/11, 21/11, 27/11 (âm lịch);

Chọn ngày khai trương cho người tuổi Ất Sửu năm 1985

Bạn đang tìm kiếm ngày đẹp để khai trương cho cửa hàng của tín chủ tuổi Ất Sửu 1985? Đừng bỏ qua những gợi ý dưới đây và đưa ra lựa chọn phù hợp cho công việc của mình bạn nhé!

 • Vào tháng 1 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1985 khai trương: 5/12, 13/12, 27/12 (âm lịch);

 • Vào tháng 2 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1985 khai trương: 2/1, 14/1, 17/1, 25/1 (âm lịch); 

 • Vào tháng 3 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1985 khai trương: 13/2, 22/2 (âm lịch);

 • Vào tháng 4 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1985 khai trương: 2/3, 8/3, 17/3, 26/3 (âm lịch);

 • Vào tháng 5 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1985 khai trương: 11/4, 27/4 (âm lịch);

 • Vào tháng 6 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1985 khai trương: 7/5, 10/5, 22/5 (âm lịch);

 • Vào tháng 7 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1985 khai trương: 7/6, 15/6, 29/6 (âm lịch); 

 • Vào tháng 8 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1985 khai trương: 2/7, 11/7, 18/7, 29/7 (âm lịch); 

 • Vào tháng 9 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1985 khai trương: 9/8, 13/8, 28/8 (âm lịch);

 • Vào tháng 10 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1985 khai trương: 5/9, 12/9, 23/9, 27/9 (âm lịch);

 • Vào tháng 11 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1985 khai trương: 2/10, 14/10, 29/10 (âm lịch);

 • Vào tháng 12 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1985 khai trương: 6/11, 15/11, 23/11, 25/11 (âm lịch);

Chọn ngày khai trương cho người tuổi Đinh Sửu năm 1997

Ngày đẹp khai trương rất quan trọng với những người làm kinh doanh. Chọn sai ngày để khai trương là điều đại kị. Để chọn được ngày tốt người ta căn cứ vào tuổi của gia chủ. Tuổi Sửu khai trương ngày nào tốt với người sinh năm 1997? Kiểm tra ngay danh sách dưới đây:

 • Vào tháng 1 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1997 khai trương: 3/12, 16/12, 27/12 (âm lịch);

 • Vào tháng 2 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1997 khai trương: 5/1, 17/1, 21/1, 27/1 (âm lịch);

 • Vào tháng 3 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1997 khai trương: 10/2, 27/2 (âm lịch);

 • Vào tháng 4 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1997 khai trương: 5/3, 6/3, 17/3, 26/3 (âm lịch);

 • Vào tháng 5 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1997 khai trương: 10/4, 25/4 (âm lịch);

 • Vào tháng 6 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1997 khai trương: 6/5, 10/5, 27/5 (âm lịch);

 • Vào tháng 7 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1997 khai trương: 9/6, 14/6, 26/6 (âm lịch);

 • Vào tháng 8 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1997 khai trương: 3/7, 5/7, 19/7, 28/7 (âm lịch);

 • Vào tháng 9 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1997 khai trương: 12/8, 15/8, 21/8 (âm lịch);

 • Vào tháng 10 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1997 khai trương: 3/9, 10/9, 22/9, 28/9 (âm lịch);

 • Vào tháng 11 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1997 khai trương: 8/10, 17/10, 22/10 (âm lịch);

 • Vào tháng 12 dương lịch có những ngày đẹp sau để người sinh năm 1997 khai trương: 1/11, 3/11, 20/11, 29/11 (âm lịch);

Tạm kết 

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn lựa chọn ngày khai trương đẹp cho người tuổi Sửu. Hãy kiểm tra và đưa ra lựa chọn phù hợp với kế hoạch làm ăn của bạn. Hi vọng rằng bạn không còn băn khoăn người tuổi Sửu khai trương ngày nào tốt nữa. Chúc bạn buôn may, bán đắt và thành công trong công việc kinh doanh của mình.

Bài viết liên quan
0971 247 247