Bài Viết

[Bật mí] Người tuổi Dậu khai trương ngày nào tốt năm 2022

Người tuổi Dậu khai trương ngày nào tốt? Thống kê những ngày khai trương tốt cho người tuổi Dậu năm 2022 giúp gia chủ làm ăn thuận lợi.

Những người tuổi Dậu bao gồm: Đinh Dậu (năm 1957), Kỷ Dậu (năm 1969), Tân Dậu (năm 1981), Quý Dậu (năm 1993), Ất Dậu (năm 2005).

Người tuổi Dậu khai trương ngày nào tốt?

Chọn ngày khai trương cho người tuổi Đinh Dậu năm 1957

Để gia chủ buôn may bán đắt, làm ăn phát đạt, bên cạnh sự chuẩn bị kĩ lưỡng về nguồn lực, con người, ta cũng cần quan tâm tới việc chọn ngày khai trương tốt, hợp phong thủy. Bạn đang băn khoăn chọn ngày khai trương cho người tuổi Dậu? Xem ngay gợi ý theo tháng sinh của gia chủ dưới đây.

 
 • Vào tháng 1 dương lịch gia chủ tuổi Đinh Dậu năm 1957 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 9/12, 15/12, 22/12 (âm lịch);

 • Vào tháng 1 dương lịch gia chủ tuổi Đinh Dậu năm 1957 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1 (âm lịch);

 • Vào tháng 1 dương lịch gia chủ tuổi Đinh Dậu năm 1957 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 19/2, 25/2 (âm lịch);

 • Vào tháng 1 dương lịch gia chủ tuổi Đinh Dậu năm 1957 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 4/3, 7/3, 19/3, ,28/3 (âm lịch);

 • Vào tháng 1 dương lịch gia chủ tuổi Đinh Dậu năm 1957 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 12/4, 26/4 (âm lịch);

 • Vào tháng 1 dương lịch gia chủ tuổi Đinh Dậu năm 1957 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 7/5, 10/5, 22/5 (âm lịch);

 • Vào tháng 1 dương lịch gia chủ tuổi Đinh Dậu năm 1957 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 12/6, 19/6, 24/6 (âm lịch);

 • Vào tháng 1 dương lịch gia chủ tuổi Đinh Dậu năm 1957 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7 (âm lịch);

 • Vào tháng 1 dương lịch gia chủ tuổi Đinh Dậu năm 1957 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 12/8, 15/8, 21/8 (âm lịch);

 • Vào tháng 1 dương lịch gia chủ tuổi Đinh Dậu năm 1957 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9 (âm lịch);

 • Vào tháng 1 dương lịch gia chủ tuổi Đinh Dậu năm 1957 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 12/10, 17/10, 22/10 (âm lịch);

 • Vào tháng 1 dương lịch gia chủ tuổi Đinh Dậu năm 1957 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11 (âm lịch);

Chọn ngày khai trương cho người tuổi Kỷ Dậu năm 1969

Mỗi tháng sẽ có những ngày đẹp khai trương khác nhau để gia chủ tuổi Kỷ Dậu lựa chọn cho phù hợp với mong muốn, kế hoạch của bản thân. Nếu đang có dự định khai trương cửa hàng mới, bạn lựa chọn ngay ngày tốt theo gợi ý sau:

 • Vào tháng 1 dương lịch gia chủ tuổi Kỷ Dậu năm 1969 nên chọn các ngày khai trương là ngày:  6/12, 9/12, 15/12, 21/12 (âm lịch);

 • Vào tháng 2 dương lịch không có ngày nào đẹp để người tuổi Kỷ Dậu lựa chọn;

 • Vào tháng 3 dương lịch gia chủ tuổi Kỷ Dậu năm 1969 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 7/2, 10/2, 25/2 (âm lịch);

 • Vào tháng 4 dương lịch gia chủ tuổi Kỷ Dậu năm 1969 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 9/3, 10/3, 22/3 (âm lịch);

 • Vào tháng 5 dương lịch gia chủ tuổi Kỷ Dậu năm 1969 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 12/4, 15/4, 28/4 (âm lịch);

 • Vào tháng 6 dương lịch gia chủ tuổi Kỷ Dậu năm 1969 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 5/5, 9/5, 14/5, 22/5 (âm lịch);

 • Vào tháng 7 dương lịch gia chủ tuổi Kỷ Dậu năm 1969 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 14/6, 25/6 (âm lịch);

 • Vào tháng 8 dương lịch gia chủ tuổi Kỷ Dậu năm 1969 nên chọn các ngày khai trương là ngày:  4/7, 10/7, 24/7 (âm lịch);

 • Vào tháng 9 dương lịch gia chủ tuổi Kỷ Dậu năm 1969 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 12/8, 17/8, 25/8 (âm lịch);

 • Vào tháng 10 dương lịch gia chủ tuổi Kỷ Dậu năm 1969 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 12/9, 17/9, 24/9 (âm lịch);

 • Vào tháng 11 dương lịch gia chủ tuổi Kỷ Dậu năm 1969 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 5/10, 16/10, 23/10 (âm lịch);

 • Vào tháng 12 dương lịch gia chủ tuổi Kỷ Dậu năm 1969 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 4/11, 8/11, 12/11, 25/11 (âm lịch);

Chọn ngày khai trương cho người tuổi Tân Dậu năm 1981

Tuổi Tân Dậu nên chọn ngày khai trương nào tốt để công việc thuận lợi, buôn may bán đắt? Kiểm tra ngay này đẹp theo tháng như sau:

 • Vào tháng 1 dương lịch gia chủ tuổi Tân Dậu năm 1981 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 2/12, 7/12, 24/12 (âm lịch);

 • Vào tháng 2 dương lịch gia chủ tuổi Tân Dậu năm 1981 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 2/1, 15/1 (âm lịch);

 • Vào tháng 3 dương lịch gia chủ tuổi Tân Dậu năm 1981 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 3/2, 8/2, 10/2, 25/2 (âm lịch);

 • Vào tháng 4 dương lịch gia chủ tuổi Tân Dậu năm 1981 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 18/3, 20/3, 28/3 (âm lịch);

 • Vào tháng 5 dương lịch gia chủ tuổi Tân Dậu năm 1981 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 5/4, 19/4, 25/4 (âm lịch);

 • Vào tháng 6 dương lịch gia chủ tuổi Tân Dậu năm 1981 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 3/5, 10/5, 27/5 (âm lịch);

 • Vào tháng 7 dương lịch gia chủ tuổi Tân Dậu năm 1981 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 13/6, 20/6, 22/6 (âm lịch);

 • Vào tháng 8 dương lịch gia chủ tuổi Tân Dậu năm 1981 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 3/7, 5/7, 15/7, 26/7 (âm lịch);

 • Vào tháng 9 dương lịch gia chủ tuổi Tân Dậu năm 1981 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 12/8, 25/8 (âm lịch);

 • Vào tháng 10 dương lịch gia chủ tuổi Tân Dậu năm 1981 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 5/9, 17/9, 21/9 (âm lịch);

 • Vào tháng 11 dương lịch gia chủ tuổi Tân Dậu năm 1981 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 7/10, 12/10, 24/10 (âm lịch);

 • Vào tháng 12 dương lịch gia chủ tuổi Tân Dậu năm 1981 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 3/11, 7/11, 21/11, 26/11 (âm lịch);

Chọn ngày khai trương cho người tuổi Quý Dậu năm 1993

Theo quan niệm từ xa xưa, khai trương là ngày rất quan trọng để mở đầu công việc kinh doanh hanh thông, thuận lợi. Vậy nên, ta không được lơ là trong việc chọn ngày tốt để khai trương khi kinh doanh, buôn bán. Chọn ngày khai trương cho gia chủ sinh năm 1993, bạn lựa chọn như sau:

 • Vào tháng 1 dương lịch gia chủ tuổi Quý Dậu năm 1993 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 6/12, 8/12, 15/12 (âm lịch);

 • Vào tháng 2 dương lịch gia chủ tuổi Quý Dậu năm 1993 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 3/1, 10/1, 18/1, 22/1 (âm lịch);

 • Vào tháng 3 dương lịch gia chủ tuổi Quý Dậu năm 1993 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 5/2, 17/2 (âm lịch);

 • Vào tháng 4 dương lịch gia chủ tuổi Quý Dậu năm 1993 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 9/3, 10/3, 22/3 (âm lịch);

 • Vào tháng 5 dương lịch gia chủ tuổi Quý Dậu năm 1993 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 9/4, 15/4, 28/4 (âm lịch);

 • Vào tháng 6 dương lịch gia chủ tuổi Quý Dậu năm 1993 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 5/5, 7/5, 19/5, 25/5 (âm lịch);

 • Vào tháng 7 dương lịch gia chủ tuổi Quý Dậu năm 1993 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 29/5, 5/6, 10/6, 28/6 (âm lịch);

 • Vào tháng 8 dương lịch gia chủ tuổi Quý Dậu năm 1993 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 3/7, 10/7, 22/7 (âm lịch);

 • Vào tháng 9 dương lịch gia chủ tuổi Quý Dậu năm 1993 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 13/8, 25/8 (âm lịch);

 • Vào tháng 10 dương lịch gia chủ tuổi Quý Dậu năm 1993 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 4/8, 12/8, 25/8 (âm lịch);

 • Vào tháng 11 dương lịch gia chủ tuổi Quý Dậu năm 1993 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 20/10, 25/10, 29/10 (âm lịch);

 • Vào tháng 12 dương lịch gia chủ tuổi Quý Dậu năm 1993 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 6/11, 10/11, 25/11, 27/11 (âm lịch);

 

Chọn ngày khai trương cho người tuổi Ất Dậu năm 2005

Làm thế nào để chọn được ngày đẹp khai trương cho người sinh năm 2005? Bạn đang băn khoăn dù đã chuẩn bị xong mọi thứ nhưng chưa chọn được ngày tốt? Tham khảo ngay cách chọn ngày khai trương chuẩn theo hướng dẫn dưới đây bạn nhé!

 • Vào tháng 1 dương lịch gia chủ tuổi Ất Dậu năm 2005 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 29/11, 1/12, 8/12, 9/12, 24/12, 25/12 (âm lịch);

 • Vào tháng 2 dương lịch gia chủ tuổi Ất Dậu năm 2005 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 2/1, 19/1, 24/1 (âm lịch);

 • Vào tháng 3 dương lịch gia chủ tuổi Ất Dậu năm 2005 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 12/2, 18/2, 25/2 (âm lịch);

 • Vào tháng 4 dương lịch gia chủ tuổi Ất Dậu năm 2005 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 5/3, 17/3, 26/3 (âm lịch);

 • Vào tháng 5 dương lịch gia chủ tuổi Ất Dậu năm 2005 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 9/4, 15/4, 26/4 (âm lịch);

 • Vào tháng 6 dương lịch gia chủ tuổi Ất Dậu năm 2005 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 7/5, 9/5, 26/5 (âm lịch);

 • Vào tháng 7 dương lịch gia chủ tuổi Ất Dậu năm 2005 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 2/6, 9/6, 20/6 (âm lịch);

 • Vào tháng 8 dương lịch gia chủ tuổi Ất Dậu năm 2005 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 17/7, 24/7 (âm lịch);

 • Vào tháng 9 dương lịch gia chủ tuổi Ất Dậu năm 2005 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 5/8, 12/8, 21/8, 27/8 (âm lịch);

 • Vào tháng 10 dương lịch gia chủ tuổi Ất Dậu năm 2005 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 10/9, 14/9, 23/9, 27/9 (âm lịch);

 • Vào tháng 11 dương lịch gia chủ tuổi Ất Dậu năm 2005 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 5/10, 8/10, 22/10, 24/10 (âm lịch);

 • Vào tháng 12 dương lịch gia chủ tuổi Ất Dậu năm 2005 nên chọn các ngày khai trương là ngày: 9/11, 15/11, 19/11, 30/11, 6/12 (âm lịch);

Tạm kết

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn về cách chọn ngày đẹp cho gia chủ tuổi Dậu. Hi vọng rằng bạn đã chọn được ngày tốt phù hợp để bắt đầu công việc kinh doanh thuận lợi, phát đạt. Chúc bạn khai trương hồng phát!

Bài viết liên quan
0971 247 247